PKO Drukuj

DOBRO PROCENTUJE!


Dobroczynność jest miarą szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka. To podstawowy instrument budowania solidarności społecznej.

 

Uwzględniając te idee Fundacja PKO Banku Polskiego od początku istnienia działa na rzecz dobra publicznego.

 

Doświadczyła tego także nasza szkoła. W ramach projektu otrzymaliśmy urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i skanowania. Jest ono wykorzystywane do przygotowania materiałów edukacyjnych do zajęć rewalidacyjnych, które mają na celu niwelowanie trudności rozwojowych naszych uczniów oraz ich wszechstronny rozwój.

 

BARDZO DZIĘKUJEMY!