Kalendarium Drukuj

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 

2 września 2019 roku - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 listopada 2019 roku - dzień wolny od pracy

23 - 31 grudnia 2019 roku - zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 roku - dzień wolny od pracy

6 stycznia 2020 roku - dzień wolny od pracy

13-26 stycznia 2020 roku - ferie zimowe

9-14 kwietnia 2020 roku - wiosenna przerwa świąteczna

2020 roku - egzamin ósmoklasisty (ustali dyrektor CKE)

1 maja 2020 roku - dzień wolny od pracy

3 maja 2020 roku - dzień wolny od pracy (niedziela)

11 czerwca 2020 roku - dzień wolny od pracy

26 czerwca 2020 roku - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 roku - ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

po ustaleniu zostaną podane do wiadomości